Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 4/06
Wójta Gminy  Przykona
z dnia  29 grudnia 2006 roku
 
 
w sprawie przekazania informacji o  planowanych kwotach    wydatków, dotacji i dochodów  jednostkom podległym na 2006 rok
 
 
 
         Na podstawie art.186 ust.1 pkt.2  ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 roku  (Dz.U. z 2005 r  Nr 249 poz.2104 )  zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuję informację jednostkom podległym o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów  ujętych  w  Uchwale budżetowej na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2i 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.