Zarządzenie Nr 177/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 listopada 2005 r

Zarządzenie Nr 177/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 21 listopada 2005 r

w sprawie przekazania informacji o  projektach planowanych kwot wydatków, dotacji i dochodach jednostkom podległym na 2006 rok
 
§ 1
 
Na podstawie art. 125  ust 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 ro. Nr 1 poz 148 - teks jednolity, ze zm.)   zarzadzam co następuje:
 
Przekazuję informację jednostkom podległym o projekcie planowanych kwot  wydatków, dotacji i dochodów  ujętych w uchwale budżetowej na 2006 rok zgodnie z załacznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszego zarządzenia 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania