Statut Gminy Przykona

 

Uchwała Nr 0007.318.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona