Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie

 
ul. Szkolna 3
62-731 Przykona
tel. 63 279 10 40 
 
http://gops.przykona.pl

- Kierownik GOPS: Anna Robaszek
 
 
Roczne bilanse jednostki:
 
 - Bilans za rok 2018 - pobierz *.PDF
 
 
__________________________