W sprawie zarejestrowania załacznika petycji w zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną

mię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

 

Przedmiot petycji:

W sprawie zarejestrowania załacznika petycji w zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną

 


Data złożenia petycji

   -  30.03.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 Urząd Gminy Przykona przyporządkował załącznik do petycji o nazwie „Pismo ws. udostępnienia platforma zakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt.

 

 

 

 Do pobrania:

  1) Treśc petycji - (*.PDF)