Konkurs w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/zarzadzenia-wojta/rok-2019.html?pid=11810