OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski"    

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

 

R-BUD Rosiak Grzegorz
Laski 38,
62-731 Przykona
                                       

 

cena brutto:   555 173,96 zł

okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Nr oferty.

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

Okres udzielonej gwarancji

Liczba

 punktów ogółem

 

1.

Firma Budowlana „KAR-BUD"

Kuszczyński Karol, ul. Wiatraki 10

62-730 Dobra

668 731,66

49,81

60 miesięcy

40,00

 

89,81

 

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ  Piotr Korpa, ul. Krasawna 46,
98-200 Sieradz

1 190 618,09

27,98

60 miesięcy

40,00

 

67,98

 

3.

Zakład Usług Budowlano-Remontowych

„REMBUD"  Zadworna 116A

62-740 Tuliszków

769 147,57

43,31

60 miesięcy

40,00

 

83,31

 

4.

KAD  Sp. z o.o. ul. Wrocławska 26-26A l.11 62-800 Kalisz

1 069 315,38

31,15

60 miesięcy

40,00

 

71,15

 

5.

Przedsiębiorstwo K.J.S.
ul. Konarskiego 26,
62-600 Koło

1 054 858,95

31,58

60 miesięcy

40,00

 

71,58

 

6.

P.P.H.U BOMARD Laski 10D

62-731 Przykona

1 071 982,78

31,07

60 miesięcy

40,00

 

71,07

7.

P.P.H.U „MISZBUD"
Jarosław Miszczak

Przybyłów 4, 62-600 Koło

858 516,21

38,80

60 miesięcy

40,00

 

78,80

8.

R-BUD Rosiak Grzegorz Laski 38,
62-731 Przykona

   555 173,96

   60,0

60 miesięcy

40,00

 

100,00

9.

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna COM-BUD Jakub Piwoński Słodków Kolonia 53E,  62-700 Turek

  703 968,13

  47,32

60 miesięcy

40,00

 

87,32

 

 

 

Przykona 21 stycznia 2019r.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy