za 2017

 

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.