Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dania 6 kwietnia 2018r