Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału Technologicznegsowania udostępnieniem kanału Technologicznego