Szukaj

Odpady komunalne

Zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), wykonywanie usług komunalnych z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Przykona posiadają następujące podmioty:

 

 Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

1.

Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. Gabriel Kropidłowski i Daniel Piąstka,

62-704 Kawęczyn, Kowale Pańskie Kolonia 11a

63 288 72 69

2.

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie

62-731 Przykona ul. Turkowska 7

63 278 61 67

 

 

Lista wiadomości