Szukaj

Dotacje na ochronę środowiska

 

     Urząd Gminy Przykona informuje, iż ze środków budżetu Gminy będą udzielane dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane na terenie gminy Przykona. Zasady udzielania dotacji określa  Uchwała Nr 0007.130.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji  na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania


     W związku z tym, można składaćwnioski  na dofinansowanie inwestycji proekologicznych.  Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i realizowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.