Szukaj

Aktualności

Ogłoszenie nabór deklaracji do programu:

Dodano: 2014-09-19 08:08:29
 
„PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” dla samorządów
 
 

Nowe terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Dodano: 2014-09-08 13:21:15
 
Urząd Gminy Przykona informuje, że obowiązujące terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych uległy zmianie. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach: do 20 marca za miesiąc styczeń, luty, marzec; do 20 czerwca za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec; do 20 września za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień; do 20 grudnia za miesiąc październik, listopad, grudzień.
 
 

UWAGA!

Dodano: 2014-05-23 15:08:24
 
Mieszkańcy nieruchomości oddalonych od drogi publicznej w odległości powyżej 100 m w uzasadnionych przypadkach mogą na pisemne zgłoszenie w Urzędzie Gminy zapewnić sobie odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości. Za stan techniczny drogi oraz jej przejezdność (np.: droga nie odśnieżona) odpowiedzialność ponosi właściciel drogi.
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Dodano: 2014-05-23 15:04:46
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Urząd Gminy Przykona informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. na terenie Gminy Przykona obowiązywał będzie nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości zgodnie z Uchwałą Nr 0007.271.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2014 r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2014 r. poz. 1917, z dnia 24 marca 2014 r.
 
 

OGŁOSZENIE

Dodano: 2013-05-20 10:30:31
 
Urząd Gminy Przykona informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie akcja usuwania wyrobów zawierających azbest. Środki na finansowanie zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Tureckiego oraz budżetu Gminy Przykona.
 
 

Natura i gospodarka - podstawy dialogu

Dodano: 2013-04-30 13:52:01
 
Rozwijasz własną firmę? Szukasz możliwość poszerzenia swojej działalności bądź pragniesz być innowacyjny i jednocześnie działać w zgodzie z naturą? Przyłącz się do Partnerstwa Naturowego w Twoim województwie!
 
 

Śmieci po nowemu

Dodano: 2013-04-11 10:51:00
 
Z dniem 1 lipca 2013 roku całkowicie zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce. W myśl nowych przepisów, gmina zorganizuje odbiór odpadów komunalnych w zamian za opłatę, którą właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić na konto gminy na podstawie wypełnionej deklaracji.