Szukaj

Aktualności

Terminarz wywozu odpadów w gminie Przykona na rok 2017

Dodano: 2016-12-21 14:40:18
 
 
 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

Dodano: 2016-04-07 13:42:08
 
 
 

OGŁOSZENIE

Dodano: 2016-04-06 08:21:51
 
Urząd Gminy Przykona informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie akcja usuwania wyrobów zawierających azbest. Środki na finansowanie zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Tureckiego oraz budżetu Gminy Przykona.
 
 

INFORMACJA

Dodano: 2015-10-08 09:50:30
 
Urząd Gminy Przykona informuje, że od października 2015 r. podczas odbioru odpadów prowadzone będą wyrywkowe kontrole prawidłowości segregacji odpadów komunalnych.
 
 

Nowe zasady segregowania odpadów

Dodano: 2015-06-17 14:24:43
 
Od pierwszego lipca 2015r. na terenie Gminy Przykona odbierany będzie zbierany selektywnie popiół. >>>
 
 

OGŁOSZENIE - utylizacja azbestu

Dodano: 2015-05-06 13:54:32
 
 
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Dodano: 2014-12-08 11:02:33