Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

Przykona 13 czerwca 2011r.

RRG.271.6.2011

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.271.6.2011 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.:"Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy

Zespole Szkół w Przykonie

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 201" przy Zespole Szkół w Przykonie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) .

 

UZASADNIENIE

Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Przykonie  w dniu  13 maja 2011r. Termin składania ofert minął w dniu 30 maja 2011r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. W toku ich badania stwierdzono, iż zaoferowana cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto 115 000,00zł, a cena najkorzystniejszej oferty zamykała się kwotą 299 419,32 zł.

   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411864 gościem