Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

RRG.271.7.2011 

 Przykona 22 czerwca 2011r.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RRG.271.7.2011 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.:"Zagospodarowanie terenu poprzez budowę malej infrastruktury rekreacyjnej w m.Smulsko.

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Zagospodarowanie terenu poprzez budowę malej infrastruktury rekreacyjnej w m.Smulsko, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) .

 

UZASADNIENIE

Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę malej infrastruktury rekreacyjnej  
w m.Smulsko" w dniu 27 maja 2011r
. Termin składania ofert minął w dniu 13czerwca 2011r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. W toku ich badania stwierdzono, iż zaoferowana cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto 45 534,00zł, a cena najkorzystniejszej oferty zamykała się kwotą brutto 71 869,65 zł.

 

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411749 gościem