Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.271.13.2011 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Przykonie".

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.:" Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Przykonie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) .

 

UZASADNIENIE

Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Przykonie" w dniu 12 sierpnia 2011r. Termin składania ofert minął w dniu 29 sierpnia 2011r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. W toku jej badania stwierdzono, iż zaoferowana cena  przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto 130 000,00zł, a cena złożonej oferty zamykała się kwotą brutto  197 717,80 zł.

 

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Przykona 31 sierpnia 2011r.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406112 gościem