Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

OSP.PRZET.1.2019                                                                                           Przykona 18  lipca 2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający,  zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:

„Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przykona"

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 lipca 2019r. do godz.10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Mirosław Sekura

Prezes  Ochotniczej Straży

Pożarnej w Przykonie


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436154 gościem