Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

RRG. 271.1.2019

Przykona, dnia 18 lutego 2019r.

 

 

Zawiadomienie
 o unieważnieniu postępowania

 

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający - Gmina Przykona,  zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:

 

„Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku
Urzędu Gminy Przykona"

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 lutego  2019r. do  godz.10:00  nie wpłynęła żadna oferta.

 

Mirosław Broniszewski

Wpjt Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436120 gościem