Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

RRG. 271.14.2018

Przykona, dnia 16 listopada  2018r.

 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  Zamawiający - Gmina Przykona,  zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:

„Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku
Urzędu Gminy Przykona"

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada  2018 r. do  godz.10:00  nie wpłynęła żadna oferta.

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406285 gościem