Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Przykona, 20 sierpnia 2010r.

 

 

 

Nr RRG. 0341-22/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.0341-22/10 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin"

 

 

 

 

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin" , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gąsin" w dniu 05.08.2010r. Termin składania ofert minął w dniu 20.08.2010r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406259 gościem