Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

RRG. 271.5.2019

Przykona 3  grudnia  2019r.            

 

 


Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 

Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Przykona jako Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie:

„Budowa drogi gminnej  w miejscowości Psary - Przykona"

Przyczyną unieważnienia powyższego zamówienia jest fakt nie przyznania środków na sfinansowanie tego zamówienia o czym Zamawiający informował w ogłoszeniu
o zamówieniu pkt. IV.6.6 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
rozdział XIV pkt 5.

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422118 gościem