Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

  RRG.271.12.2012                                                                      

 Przykona 13 sierpnia 2012r.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RRG.271.12.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad

 zbiornikiem wodnym Przykona - ogrodzenie i ciąg pieszo-jezdny.

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona - ogrodzenie i ciąg pieszo-jezdny", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) .

UZASADNIENIE

Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona - ogrodzenie i ciąg pieszo-jezdny" w dniu  8 sierpnia 2012r. Po publikacji przetargu wystąpiła istotna zmiana dotycząca zakresu przedmiotu zamówienia.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś IV Leader, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Chcąc wprowadzić zmianę do zakresu przedmiotu zamówienia niezbędna jest akceptacja zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

Wójt Gminy Przykona


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411790 gościem