Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

RRG.271.14.2011                                                                       

Przykona 7 listopada 2011r.

                                  

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.271.14.2011 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200zł"  

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200zł" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) .

 

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2011r. Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200zł"  
Termin składania ofert minął w dniu 4 listopada 2011r.
W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406231 gościem