Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż urządzeń sportowych i wypoczynkowych

Przedmiotem zapytania jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Boisko sportowe z miejscem rekreacji i  wypoczynku w miejscowości Gąsin”


Forma składania ofert: Indywidualna z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Zamawiającego.


Sposób i termin składania ofert: Pocztą tradycyjną, pocztą e-mail  lub osobiście na punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2012 r. o godz. 15.00.  Liczy się data wpływu oferty.
Oferta będzie realizowana jeżeli zamawiający otrzyma dofinansowanie. Planowany termin realizacji zadania do 30.10.2013 r.

Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi:
1. Dostarczenie i montaż piłko chwytów o wysokości 6m w kolorze zielonym. Ogrodzenie z siatki polipropylenowej  o grubości splotu 5 mm, wielkość oczek od 4 cm do 8 cm. Mocowane na słupach z profili stalowych ocynkowanych 100x100x5mm o rozstawie osiowym 4 m powlekanych powłoką poliestrową, w stopach fundamentowych 0,50 x 0,50m,  do głębokości 1,30m,   beton towarowy C16/20 (B20) – 137 mb (822 m2).
2. Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej z siatkami o wymiarach
5x2 m profil AL. 100/120 mm wzmocniony owalny, słupki i odciągi do siatki mocowane w tulejach, haczyki teflonowe do zawieszania siatki, siatka na bramkę  polipropylenowa – 2 szt.
3.  Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka wahadłowa metalowa  dla dzieci w grupie wiekowej 3-14 lat  1 szt.,
4.  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: Zestaw zabawowy - Zjeżdżalnia wysoka – ślizg o wysokości od 3,5 m  z mostkiem lub wieża ze zjeżdżalnią o wysokości od 3,5 m  i mostkiem - 1 szt.,
5. Dostawa i montaż altany ogrodowej o przekątnej 5 m, lub kwadratowej 5x5 m, pokrycie dachowe gontem bitumicznym, plaster miodu, dwukrotnie malowana lakierobejcą, płotki pełne, kratka ażurowa po łuku, słupy nośne minimum 13/13 cm - 1 szt.
6. Dostawa i montaż  stołów piknikowych z ławkami ( długość stołu 180 cm) – 4 kpl 
7. Dostawa i montaż kostki brukowej w kolorze; o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm, warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm, podsypka piaskowa 10 cm, wypełnienie spoin piaskiem;  -  proszę o wycenę 1 m2, przy założeniu wykonania powierzchni od 50 do 100 m2 
( proszę także o wycenę kostki szarej z w/w parametrami technicznymi i robotami budowlanymi),
8. Dostawa i montaż obrzeża betonowego w kolorze 30x8x100 na ławie betonowej -  proszę o wycenę 1 mb, przy założeniu wykonania ilości  od 50 do 100 mb
( proszę także o wycenę obrzeża szarego z w/w parametrami technicznymi i robotami budowlanymi),
9. Dostawa i montaż tablicy z regulaminem o wymiarach 60x100cm na słupkach metalowych ( treść regulaminu poda zamawiający) – 1 szt.

Kryteria oceny ofert: Kryteria dopuszczające:
• cena  100%


Uwagi Zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie oferty w części, ze względu na ograniczoną kwotę zabezpieczenia w budżecie.
Proszę o wycenę indywidualną dla każdej pozycji  i podanie wartości netto i brutto.


Osoby upoważnione do porozumiewania się  z Wykonawcą: Ewa Dygas tel. 63 279 10 23,
lub  Jan Kończak tel. 63 279 10 23,
 
Przedmiot zamówienia jest planowany do współfinansowania przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
                                                                 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406141 gościem