Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Przykonie

 

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Przykonie

 

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania z 6 tygodni na 8 tygodni. Jest to spowodowane technologią wykonywania fundamentów żelbetowych, których schnięcia trwa 4 tygodnie. Pozostałe 2 tygodnie biorąc pod uwagę termin oczekiwania na zbrojenie fundamentów będzie okresem za krótkim do należytego wykonania zadania. Nie wyrażając zgody na przedłużenie terminu, zmuszając Państwa do wliczenia w kwotę kar umownych za przekroczenie terminu, przez co oferty składane przez Wykonawców będą droższe.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania z 6 tygodni na 8 tygodni.

 

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu montażu paneli w ramach aluminiowych co zapewni szybszy i pewniejszy sposób zamocowania paneli między słupami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż paneli bez profila typu H w środku ekranu. Profil ten jest zbędny, gdyż pleksiglas standardowo występuje w formacie 2x3 m i nie ma potrzeby łączenia takiej płaszczyzny z 2 mniejszych kawałków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę pleksiglasu zbrojonego na poliwęglan lity, który charakteryzuje się podobnymi parametrami akustycznymi lecz jest znacznie bardziej odporny na uderzenia. Ponieważ ekran będzie sąsiadował z boiskiem powinien być maksymalnie odporny udarnościowo co zapewni poliwęglan, który jest stosowany między innymi w kuloodpornych tarczach policyjnych.

Odpowiedź:

Do wypełnień ekranu zastosowano panele matowe ze szkła akrylowego o grubości 15 mm zbrojonych siatką z włókien poliamidowych w kolorze bezbarwnym (np. AGLAS SS PA6, producent np. CALVERO). Siatka zapobiega powstawaniu wolnych odłamków w przypadku zniszczenia płyty. Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej Rw=33dB.

Właściwości mechaniczne i stateczność zgodna z PN-EN 1794-1, a w szczególności :

- odporność na przeniesienie obciążeń od parcia wiatru,

- wytrzymałość na zginanie min 70 MPa,

- odporność na uderzenie kamieniem wg PN-EN-1794

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

 

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę projektu fundamentów, aby dostosować się do technologii Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406275 gościem