Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Wyjaśnienia do SIWZ

Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do przedmiaru robót, planu i projektu budowlanego dla w/w zadania, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W pozycji nr 5 i 6 w przedmiarze robót ilość metrów rury i kabla wynosi 46,5m. Po przeliczeniu metrów z planu wychodzi 49,5m. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W pkt. nr 5 i 6 faktycznie wystąpiła pomyłka. Ilość układanych rur osłonowych winna wynosić 49,5m.

Pytanie nr 2:

W pozycji nr 7 ilość układanego kabla wynosi 699,5m. Wychodzi to z obliczeń: 746m-46,5m=699,5m. Z projektu budowlanego i zestawienia materiałów wynika ilość całkowita kabla YAKXs 4x25mm2 wynosząca 860m.

Wykonując obliczenia i uwzględniając ilość 49,5m z pytania nr1:

860m - 49,5m= 810,5m

W pozycji układania kabla w rowie kablowym powinna znajdować się ilość kabla w rowie+zapasy do każdego słupa. Z moich obliczeń z planu wynika, że powinna być to ilość 810,5m. Proszę o wyjaśnienie.


Odpowiedź:


Obmiar przedstawiony w pozycji nr 7 jest prawidłowy. W pozycji wyszczególnione jest układanie kabla we wykopie, którego długość wynosi 746m.


Pytanie nr 3:


W pozycji nr 13 została przedstawiona ilość kompletów przewodów do opraw dla latarń o wysokości do 7m.
Projektowane latarnie mają wysokość 9,5m. Proszę o wyjaśnienie.


Odpowiedź:

W pkt. 13 winna być pozycja KNNR 5 1003-03 „Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m". Przy tejże pozycji ilość przewodu YDY-450/750 V 2x2,5mm2 sumarycznie winna wynosić 180,5m.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411735 gościem