Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

     Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Sarbicach.

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

„W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, dwuwarstwową „Samba" posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości w zakresie od 1,3 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym
i niebieskim.

Powyższa nawierzchnia charakteryzuje się możliwością demontażu, w sposób umożliwiające ponowne użycie do 90% materiałów.

Czynności montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba" można przeprowadzić bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod katem okoliczności mogących wpływać na terminowość wykonania zadania.

Na dowód przydatności oferowanego rozwiązania technologicznego przedstawiamy Państwu referencje dotyczące wykonania w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła" sześciu placów zabaw z zastosowaniem przedmiotowej nawierzchni syntetycznej wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową tych placów."

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na w/w zadaniu.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406106 gościem