Dzisiaj jest poniedziałek, 27 wrzesień
Imieniny Kosmy i Damiana

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego

 

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Ekran akustyczny dla kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012" przy

Zespole Szkół w Przykonie

 

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ekranów akustycznych z poliwęglanu litego o grubości 15mm, wraz z zastosowaniem systemu profili aluminiowych o nazwie AKSOUND?

System wraz z wypełnieniem z poliwęglanu spełnia wymagania postawione przez zamawiającego, tj. izolacyjność akustyczna 35dB, bardzo wysoką udarność kilkukrotnie przewyższającą panele ze szkła akrylowego Aglas SS PA6. System ten posiada aprobatę IBDiM. I co jest nie bez znaczenia jest korzystniejszy pod względem finansowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt przeźroczystych (nie matowych).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt przeźroczystych.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436124 gościem