Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia
do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej dla stacji uzdatniania wody w Dąbrowie”

 Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do w/w zadania, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający udostępni przedmiar w wersji edytowalnej, np. w formacie ATH?
Odpowiedź:
Zamawiający wyklucza udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej ath.

Pytanie nr 2:
Z dokumentacji projektowej nie można wywnioskować czy poziom wody w nowo projektowanym zbiorniku jest powyżej zestawu hydroforowego czyli czy jest grawitacyjny napływ wody na pompy zestawu. Proszę o określenie rzeczywistych rzędnych posadzki budynku, w którym znajdować się będzie nowy zestaw hydroforowy.
Odpowiedź:
Rysunki z uzupełnionymi poziomami charakterystycznymi zamieszczono w załączniku do odpowiedzi.

Pytanie nr 3:
W przypadku braku grawitacyjnego napływu wody ze zbiornika na zestaw hydroforowy proszę o określenie technologii zapewniania obecności wody w całym rurociągu doprowadzającym wodę ze zbiornika do zestawu hydroforowego.
Odpowiedź:
Obecność wody w rurociągu ssawnym zestawu hydroforowego należy zapewnić dobierając kosz ssawny zintegrowany z klapą zwrotną w zbiorniku wody czystej. Sam proces zalewania zestawu odbywać się będzie za pomocą odcinków rurociągów szczegółowo pokazanych na rysunkach
w załączniku. Ponadto podczas rozruchu przewiduje się regulację pracy zestawu sieciowego.

Pytanie nr 4:
Dokumentacja projektowa nie przewiduje żadnego zabezpieczenia przed pracą w suchobiegu zestawu hydroforowego. Czy zamawiający potwierdza brak owego zabezpieczenia. Jeśli nie proszę o określenie w jaki sposób trzeba zrealizować owe zabezpieczenie.
Odpowiedź:
Przed pracą w suchobiegu zapobiegać będzie zabezpieczenie braku obecności cieczy w kolektorze ssawnym zestawu sieciowego zgodnie z opisem branży elektrycznej projektu.
Zamawiający wymaga zamówienie zestawu zintegrowanego już z systemem zabezpieczania braku obecności wody w kolektorze ssawnym.

 

Do pobrania:

1) Załączniki do pytania  nr 2

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406038 gościem