Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

Wyjaśnienia

RRG.271.5.2013r.  

Przykona 24
kwietnia 2013r.

Wyjaśnienia

do SIWZ do przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „
Oświetlenie
uliczne drogi wewnętrznej w miejscowości Laski-Rogów"
.

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do przedmiaru robót, planu i projektu budowlanego oraz SIWZ dla w/w zadania, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót brak pozycji układania kabla YAKXs 4x25mm2 w słupach z uwzględnieniem zapasów. Na planie dołączonym w SIWZ ilości te są uwzględnione. Jaką ilość kabla YAKXs 4x25mm2  należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź:

Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do opracowania oferty.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania  tych robót są przedstawione w projekcie technicznym, na rysunkach i kartach katalogowych.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę opraw PHILIPS SRP222P1 na inne spełniające wymagane parametry techniczne np.:SCHREDER NANO 2 - 100W?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem rozdziału III SIWZ  do realizacji zadania należy wycenić materiały i urządzenia o parametrach „równoważnych" nie gorszych niż wskazane w projekcie, co należy potwierdzić dokonanym obliczeniem natężenia oświetlenia drogi.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422038 gościem