Dzisiaj jest wtorek, 28 wrzesień
Imieniny Marka i Wacława

Wyjaśnienia

OSP.PRZET.1.2019 

 Przykona  5  lipca 2019r.

                                

 

Wyjaśnienia

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przykona"

 

Zgodnie z  art. 38 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz w związku ze złożonym zapytaniem przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego dla w/w zadania wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018roku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem uniwersalnym szosowo-terenowym i bliźniaczym na tylnej osi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 3:

Co Zamawiający rozumie poprzez „na przodzie kabiny „taran" z lampami oświetleniowymi"?

Odpowiedź:

Zgodnie z aktualnymi minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 ( z dnia 02.07.2019r.), poz. 3.23 „Samochód należy doposażyć w: .... - taran z przodu pojazdu wraz z 4 lampami....."

 

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści pojazd minimalnym prześwitem pod osią 304 mm a poza osiami 329mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 5:

Co Zamawiający rozumie  poprzez stwierdzenie „Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane
w samochodzie do przewożenia awaryjnego"?

Odpowiedź:
Zgodnie z aktualnymi minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 ( z dnia 02.07.2019r.), poz.2.6. „Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:...- pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, "

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regału obrotowego na wyposażeniu - szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

 

 Mirosław Sekura
  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4436147 gościem