Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Laski"

 

Zgodnie z  art. 38 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz w związku ze złożonym zapytaniem przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego dla w/w zadania, Gmina Przykona wyjaśnia, co następuje:

 

 

Pytanie - pkt. 1. Proszę wyjaśnić rozbieżności w poz. 32  w  zestawieniu  materiałów kosztorysu widnieje zapis "drzwi z kształtowników aluminiowych",  a w zestawieniu ślusarki drzwiowej "drzwi z kształtowników stalowych. Z jakiego materiału należy wycenić drzwi?

 

1. Odpowiedź na pytanie pkt 1. -  Pytanie dotyczy drzwi zewnętrznych z pomieszczenia nr 3 WC /strona północna budynku/ projekt przewiduje zastosowanie drzwi z kształtowników stalowych , np.: w systemie HÖRMAN, w kosztorysie przyjęto drzwi z kształtowników aluminiowych - dopuszcza się wycenę tych drzwi szt. 1, np.: w systemie HÖRMAN z kształtowników stalowych lub w systemie z kształtowników aluminiowych,  pod warunkiem zachowania parametrów koloru stolarki i wykonania w systemie ciepłym z przekładką termiczną.

 

Pytanie - pkt. 2. Proszę wyjaśnić rozbieżności - na elewacjach naniesiona jest kolorystyka orzech i elementy do kolorystki orzech, natomiast w zestawieniu stolarki zewnętrznej i wewnętrznej widnieje opis złoty dąb. Są to dwa różne kolory drewnopodobne. Który kolor jest prawidłowy?

 

2. Odpowiedź na pytanie pkt 2. - Tynk dekor imitacja drewna (np Tiserec) kolor orzech,  stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki - kolor Złoty Dąb .


 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411628 gościem