Dzisiaj jest środa, 22 wrzesień
Imieniny Tomasza i Maurycego

Szacowanie ceny

 

 

W związku z realizacją przez Gminę Przykona Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie, Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 pn.:" Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" zapraszamy do  złożenia ofert w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników projektu z terenu gminy Przykona w łącznej liczbie godzin 1764 w okresie od  02.2018r. do 31.03.2019r.

Prosimy o oszacowanie 1 godziny brutto usług

Oferty można składać osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przkona ,ul. Szkolna 3, 62-731 Przykona, pocztą elektroniczną: gops@przykona.pl lub osobiście w siedzibie GOPS-u  do dnia 26 stycznia 2018r. w godzinach od 8 do 15 pok..


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4422024 gościem