Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA RYNKU

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA RYNKU

Gmina Przykona informuje, że w wyniku rozeznania rynku (w dniu 01.07.2021 r. zamieszczono na stronie internetowej) na realizację zadania pn.:

,,Modernizacja chodników w miejscowości Psary etap II”

W terminie do dnia 19.07.2021 r. godz. 1200 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów

NIP: 665-229-87-66, REGON: 361906778

82 108,15 zł

100 993,02 zł

2.

VIA Krzysztof Rosiak

Stefania 29, 62-710 Władysławów

NIP: 668-196-31-96, REGON:383940752

110 470,97 zł

135 879,29 zł

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Sp. z o.o.

ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

NIP: 668-00-00-107, REGON: 310348447

120 682,24 zł

148 439,16 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

GOLIAT II Sp. z o.o.

Branno ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów

NIP: 665-229-87-66, REGON: 361906778

                                                                                                                      Wójt Gminy Przykona

                                                                                                                      Mirosław Broniszewski

                                                                                                                                         20 lipca 2021 r.