Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA RYNKU

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA RYNKU

Gmina Przykona informuje, że w wyniku rozeznania rynku (w dniu 06.07.2021 r. zamieszczono na stronie internetowej) na realizację zadania pn.:

,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przykona - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykona”

W terminie do dnia 21.07.2021 r. godz. 1200 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ELMAR Mariusz Wasilewski

Plac Sienkiewicza 12, 62-700 Turek

NIP 668-133-31-18, REGON 311125347

53 687,47 zł

66 035,59 zł

2.

ELBUD KALISZ Sp. z o.o.

Ul. Korczak 17, 62-800 Kalisz

NIP 618-215-72-87, REGON 366409412

69 496,81 zł

85 481,08 zł

3.

P.H.U. ELEKTRO-INSTAL Waldemar Jankowiak

Cichów 34, 62-700 Brudzew

NIP 668-132-16-70, REGON: 311002366

76 800,00 zł

94 464,00 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

ELMAR Mariusz Wasilewski

Plac Sienkiewicza 12, 62-700 Turek

NIP 668-133-31-18, REGON 311125347