Jesteś tutaj:   

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przykonie

 

 

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 7.12.2020 . na kwotę 1.2195,12 złotych netto.

3.    W dniu 08.12.2020r. zamieszczono na stronie internetowej przykona.pl, informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

5.    W terminie do dnia 16.12.2020r. godz. 12.00 wpłynęły w formie formularzy ofertowych poniższe oferty:

lp

Oferent

Oferowana cena netto (zł)

Oferowana cena brutto (zł)

  1. 1.       

PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nr 15A, 50-229,Wrocław

 

8.920,00

10.971,60

  1. 2.       

NBIT
44-100 Gliwice, ul. Plebańska 3/8

9.710.00

11943,30

  1. 3.     

Salon Komputerowy DIR

ul.Żeromskiego 16

62-700 Turek

 

11.448,14

14.081,21

 6.   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, nr 15A, 50-229,Wrocław

 

Mirosław Borniszewski

Wójt Gminy