Jesteś tutaj:   

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont dróg na terenie Gminy Przykona o nawierzchni gruntowe - żwirowanie

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.03.2021 r. na kwotę netto 33 000,00 zł.

3.    W dniu 03.03.2021 r. zamieszczono na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Przykona w zakładce Przetargi i Ogłoszenia pod adresem: http://www.przykona.pl/przykona/pl/przetargi-i-ogloszeniac.html informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4.    W terminie do dnia 18.03.2021 r. godz. 1200 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Pospółka

Cena netto m2

Pospółka

Cena brutto m2

Równanie mechaniczne Cena netto m2

Równanie mechaniczne Cena brutto m2

1.

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie    ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

NIP 668-000-14-20, REGON 000660423

26,00 zł

31,98 zł

 

0,20 zł

 

0,25 zł

2.

PUHB Zdziebkowski Piotr

Miedzianów 18, 63-460 Nowe Skalmierzyce

NIP 968-010-07-09, REGON 300581418

23,50 zł

28,91 zł

 

3,20 zł

 

3,94 zł

3.

PPHU Michał Kupczyk

Ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów

NIP 828-140-69-84, REGON 101056880

34,96 zł

43,00 zł

 

0,25 zł

 

0,31 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: Cena = 100%

  1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie    ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

NIP 668-000-14-20, REGON 000660423

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta o najniższej cenie.
  2. Postępowanie prowadził: Tomasz Rosiak.

 

Roman Marciniak

Zastępca Wójta Gminy