Jesteś tutaj:   

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.         Opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna szkoła"

 

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.07.2020 . na kwotę 52594,93 złotych netto.

3.    W dniu 05.08.2020r. zamieszczono na stronie internetowej przykona.pl, informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

5.    W terminie do dnia 17.08.2020r. godz. 12.00 wpłynęły w formie formularzy ofertowych poniższe oferty:

lp

Oferent

Oferowana cena netto (zł)

Oferowana cena brutto (zł)

 1. 1.       

Kubatech SP. z o.o.

Ul. A. Prażmanowskiego 19g

30-399 Kraków

47763,14

58748,67

 1. 2.       

Kompit Plus Sp. z o.o.

Ul. Migdałowa 61-612 Poznań

48216,00

59305,68

 1. 3.       

P.W.H.

„WIP”

Ul. Reymonta 23

44-200 Rybnik

50400,00

61992,00

 1. 4.       

g.IT Solutions

Malina 62 99-300 Kutno

51456,00

63290,88

 1. 5.       

TH IT Solution Sp Z o.o.

Kamieniec 102, 28-230 Połaniec

51720,00

63615,60

 1. 6.       

BAJT Stanisław Grzelak

Ul. Wolskiego 3/31, 80-300 Sokołów Podlaski

51923,04

63865,34

 1. 7.       

Eximo Project Sp. Z o.o.

Ul. Poznańska, 85-129 Bydgoszcz

52640,00

64747,20

 1. 8.       

INTERCOM

Ul. Lagodna 10, 62-700 Turek

53105,03

65319,18

 1. 9.       

TOYA

Systemy Komputerowe ul. Telefoniczna 46f, 92-016 Łódź

53280,00

65534,40

 1. 10.   

Hartsoft Telekom

Ul. Namysłowska 17/19 60-166 Poznań

54441,60

66963,16

 

 1. 11.   

EI TORO Bobrowski Blatkiewicz, ul Racławska 23, 73-11- Stargard

55160,00

67846,80

 1. 12.   

OPTIMARK

Ul. Chopina 18b 62-510 Konin

57866,00

71175,18

 6.   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

P.W.H.„WIP”

Ul. Reymonta 23

44-200 Rybnik

 

7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Spośród 12 ofert w/w oferent zaproponował najniższą kwotę jednocześnie spełniająca wszystkie wymogi zamówienia.

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy