Jesteś tutaj:   

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2020r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2020r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Przykona

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić

w 2020 r.

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia roboty budowlane/ dostawy/usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

  Orientacyjna wartość zamówienia (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

 

860 000,00

 

 

II

 

2

 

 

Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona

 

Dostawy  

 

Przetarg nieograniczony

 

508 000,00

 

I

 

3

 

 

Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona

 

Usługi

 

Zamówienie z wolnej ręki

 

 609 000,00

 

I

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Przykona,  dnia 16 stycznia 2020r.