Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540133654-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Przykona:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 567240-N-2019
Data: 01/07/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Przykonie, Krajowy numer identyfikacyjny 31111261700000, ul. Szkolna  7, 62-731  Przykona, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48785989902, e-mail 8rafcio8@gmail.com, faks 48632791022.
Adres strony internetowej (url): www.przykona.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Przykona. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ - Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.


W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Przykona. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ - Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Przykona

 

Do pobrania;

1) Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2)  Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Przykona

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406127 gościem