Dzisiaj jest piątek, 17 wrzesień
Imieniny Justyna i Franciszki

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.)  Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:   

 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

 

Zakład Usług Komunalnych

EKO-GAB s.c.

G. Kropidłowski &D. Piąstka

Kowale Pańskie Kolonia 11a,

62-704 Kawęczyn 

cena brutto: 938 304,00 zł

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

 

 

Nr                                          Numerumer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

pkt

Termin płatności faktur - dni

pkt

Liczba

 punktów ogółem

1.        

Zakład Usług Komunalnych
EKO-GAB s.c.
G. Kropidłowski &D. Piąstka

Kowale Pańskie Kolonia 11a,
62-704 Kawęczyn

 

938 304,00

60,00

 

30

40,00

 

100,00

 

 

 

 

Przykona  29  maja 2019r.

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406077 gościem