Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.13.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona - ogrodzenie i ciąg pieszo-jezdny".

 

Gmina Przykona w dniu 20.08.2012r. ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania.

Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 04.09.2012r. godz. 10:00. 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert.

W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy „BĄKU" Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk, ul. 11 Listopada 33/49, 62-510 Konin

W dniu 10.09.2012r. Zamawiający powiadomił Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach postępowania.

Podpisanie umowy na realizację zadania zostało wyznaczone na dzień 20.09.2012r.

Wybrany w postępowaniu wykonawca pismem z dnia 18.09.2012r. (data wpływu 20.09.2012r.) poinformował, iż odstępuje od zawarcia umowy.

 

Działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 754 ze zm.), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający dokonał zatem wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych, jest to oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane TYNKBUD Adam Żabierek Święte 10, 62-511 Kramsk.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu

                    Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Ilość

punktów

1.         

 

„MPM GROUP" Marcin Pieczonek
Busko-Zdrój os. gen. Andersa 5 lok. 28
28-100 Busko-Zdrój

 

232 738,87

 

236,10

2.         

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
TYNK-BUD Adam Żabierek
Święte 10, 62-511 Kramsk

 

198 864,06

 

276,00

3.         

 

„BĄKU" BUDOWNICTWO OGÓLNE
Łukasz Bąk
ul. 11 Listopada 33/49, 62-510 Konin

 

183 053,73

 

300,00

 

4.         

Firma Budowlana „KAR-BUD"
Kuszczyński Karol
Ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

 

223 094,85

 

246,30

5.         

Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD' D&S Pilarczyk Spółka Jawna
Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto

 

387 527,07

 

141,60

6.         

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „TURDROG"   Zygmunt Kucharski
ul. Górnicza 10,  62-700 Turek

 

207 034,15

 

265,50

7.         

P.P.H.U BOMARD
Laski 10D, 62-731 Przykona

 

236 237,22

 

232,50

8.         

Przedsiębiorstwo Budowlane
Kazimierz Oliwecki
Nowy Krzymów 33, 62-513 Krzymów

 

256 053,11

 

214,50

9.         

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Spółka z o.o.
ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

 

200 342,51

 

274,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykona 24 września 2012r.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411786 gościem