Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OSP.PRZET.1.2019

Przykona, dnia 16 sierpnia 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Przykonie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Przykona"

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:      

                                

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar" Sp. z o.o.

Korwinów,  ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

 

 

okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu

Nr oferty

 

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów ogółem

 

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar" Sp. z o.o.

Korwinów,  ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa

 

 

784 863,00

60,00pkt

 

36 m-cy

40,00pkt

 

 

100,00

 

 

 

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Mirosław Sekura

Prezes  Ochotniczej Straży

 Pożarnej w Przykonie

                                              


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406251 gościem