Dzisiaj jest sobota, 18 wrzesień
Imieniny Ireny i Józefa

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2011r."

został wybrany następujący wykonawca:

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

 cena brutto:   :    1.       55, 35 zł/m³ 

                               2.    86,10 zł/m²

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Numer                                  oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Liczba punktów

ogółem

 

1.

 

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

 

1. 55,35 zł/m³

2. 86,10 zł/m²

 

400,00

 

Przykona 29 marca 2011r. 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4406304 gościem