Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy. Etap II"

  

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:                                       

 

 

LuKpol Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

    99-210 Uniejów

okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu

Nr oferty

 

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów ogółem

 

1

 

Trans-Spili Spółka z o. o.

62-563 Licheń Stary

ul. Graniczna 18a

 

2200748,72

54,18

 

60 miesięcy

40,00 pkt.

 

94,18 pkt.

 

 

2

LuKpol Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

 

1987525,14 zł

60,00 pkt

 

60 miesięcy

40,00 pkt.

 

100,00 pkt.

 
 

Przykona 28 czerwca 2018r.

 

Roman Marciniak

Z- ca Wójta Gminy Przykona


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411725 gościem