Jesteś tutaj:   

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego

 

Nr RRG.3052.2.2020 z dnia 10.12.2020 r. dotyczącego zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Przykona”

 

Gmina Przykona, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi  na zadanie pytanie:

Pytanie nr 1:  Czy akceptują Państwo tekst umowy wg obecnie obowiązującego wzoru umowy w naszym Banku (w załączeniu)? Treść umowy zostanie dostosowana do Zapytania Ofertowego po zakończeniu procedury przetargowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający  odstępuje od obowiązku zawarcia umowy, zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego projektem umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość  zawarcia umowy zgodnie ze wzorem umowy stosowanej w danym banku, pod warunkiem, że znajdą się w niej zapisy wymagane przez Zamawiającego przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

 

W związku z powyższym przedłuża się termin złożenia oferty do dnia 22.12.2020 r.

 

 

Przykona, 16.12.2020 r.