Jesteś tutaj:   

INFROMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27.11.2020 R. „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZYKONA”

INFROMACJA

O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27.11.2020 R.

„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PRZYKONA”

 

Informujemy, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2020 r.  dotyczące zamówienia pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Przykona”, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. 

W związku z powyższym unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2020 r.

 

Przykona, 10.12.2020 r.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy