Dzisiaj jest niedziela, 19 wrzesień
Imieniny Januarego i Konstancji

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Przykona informuje, że Gmina Przykona posiada do oddania w dzierżawę na okres 3 miesięcy tereny położone nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona:

-  części nieruchomości oznaczonej nr 604 opow. 1560 m2 stanowiącej ciąg spacerowy,

na w/w nieruchomościach dopuszcza się prowadzenie działalności turystycznej, gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej,

- części nieruchomości oznaczonej nr 666 oraz części nieruchomości oznaczonej nr 194
o ogólnej pow. 7200 m2  stanowiących plaże /dopuszcza się ustawienie urządzeń rekreacyjno pneumatycznych - terenu placu zabaw/

- części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 859 o pow. 1675,89 m2 stanowiącej parking,

W przypadku zawarcia umowy dzierżawca zobowiąże się
w ramach dzierżawy do realizacji następujących zadań:

  1. urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt terenu plaży;
  2. utrzymania ciągłego porządku i czystości na dzierżawionym terenie poprzez systematyczne sprzątanie plaży, ustawienie i opróżnianie koszy na śmieci;
  3. zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 9 pkt 5c ustawy prawo wodne;
  4. lokalizowanie obiektów w terenie, rozpoczęcie i kończenie działalności sezonowej winno odbywać się w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Przykona;
  5. udostępnienia wydzierżawiającemu możliwości kontrolowania sposobu użytkowania dzierżawionego terenu;
  6. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich i ubezpieczenie obiektu od tej odpowiedzialności;
  7. ponoszenia świadczeń publiczno - prawnych.

Z tytułu prowadzonej dzierżawy dzierżawca będzie miał prawo do:

  1. pobierania wpływów finansowych od osób korzystających z parkingu.
  2. wykonywania działalności gospodarczej na dzierżawionym terenie, dzierżawca może poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Przykona w pokoju nr 18, lub telefonicznie (63) 279 10 25.

Osoby zainteresowane proszę o złożenie pisemnej oferty zawierającej m.in. koncepcję zagospodarowania terenu oraz prowadzenia działalności do Urzędu Gminy Przykona do dnia 29 kwietnia 2011 r.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4411640 gościem