Jesteś tutaj:   

INFORMACJA

 
INFORMACJA
        Wójt Gminy Przykona informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Przykonie, przy ul. Szkolnej 7, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia, nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie Psary, gmina Przykona, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 316/1 o powierzchni 0,0456 ha i jako działka numer 322 o powierzchni 0,0751 ha.
 
Do pobrania: